Examens

Examens

In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is een groot aantal regels en voorschriften voor de financiële markten en het toezicht daarop samengebracht. In deze wet worden de eisen vermeld waaraan financiële instellingen moeten voldoen en hoe het toezicht is geregeld.

Uw medewerkers moeten de juiste beroepskwalificaties halen en onderhouden en dit laten toetsen middels het afleggen van een examen.

Wft-examens

Er zijn negen beroepskwalificaties. De beroepskwalificaties zijn modulair opgebouwd. Een kwalificatie bestaat uit 1, 2 of 3 initiële examens. Als u alle initiële Wft examens van een beroepskwalificatie met goed gevolg heeft afgelegd beschikt u over een beroepskwalificatie.

Download hier

Onze professionele en gecertificeerde examenleiders verzorgen graag onderstaande examens voor u bij u op locatie:

 • Examen Wft Basis
 • Examen Wft Zorg
 • Examen Wft Consumptief krediet
 • Examen Wft Schade particulier
 • Examen Wft Schade zakelijk
 • Examen Wft Inkomen
 • Examen Wft Vermogen
 • Examen Wft Hypothecair krediet
 • Examen Wft Pensioen

Download hier de kandidatenbrochure voor de Wft-examens.

Op de website van het CDFD kunt a alle verdere relevante informatie vinden aangaande de examens en tevens een oefenexamen maken.

PE-examens

Uw beroepskwalificatie onderhoudt u door per vaste permanente educatie periode (PE- periode) met goed gevolg een PE-examen af te leggen.

Met een PE-examen onderhoudt u een gehele beroepskwalificatie. Als uw beroepskwalificatie uit meerdere initiële examens is opgebouwd, kunt u dus volstaan met enkel het examen van de topmodule. U hoeft dan niet voor de onderliggende beroepskwalificatie(s) een apart PE-examen te doen.  Als u slaagt voor de topmodule, dan slaagt u voor alle modules waaruit het integrale PE-examen is opgebouwd.

U bepaalt zelf op welk moment binnen de PE-periode u examen doet. Als het u niet lukt om voor de einddatum van de PE-periode het examen te behalen, dan vervalt uw beroepskwalificatie. U mag dan niet meer adviseren, totdat u weer over een geldige beroepskwalificatie beschikt.

PE-periode 1  —  1 april 2017 t/m 31 maart 2019

PE-periode 2  —  1 april 2019 t/m 31 maart 2022

PE-periode 3  —  1 april 2022 t/m 31 maart 2025

 • PE-examen Adviseur Basis
 • PE-examen Adviseur Zorg
 • PE-examen Adviseur Consumptief krediet
 • PE-examen Adviseur Schade particulier
 • PE-examen Adviseur Schade zakelijk
 • PE-examen Adviseur Inkomen
 • PE-examen Adviseur Vermogen
 • PE-examen Adviseur Hypothecair krediet
 • PE-examen Adviseur Pensioen

Download hier de kandidatenbrochure voor de PE-examens.

Op de website van CDFD kunt a alle verdere relevante informatie vinden aangaande de examens en tevens een oefenexamen maken.